Mercury

Mercury

Lub cim sawv cev rau lub tis kaus mom hlau mercury (Roman tus vajtswv ntawm kev lag luam, nyiaj tau los, kev lag luam, tub sab, cov neeg sau se, nrog rau cov tub txib ntawm cov vajtswv - zoo li Greek Hermes) thiab caduceus (Lub cim ntawm kev thaj yeeb thiab kev lag luam yog ib tug pas entwined nrog ob tug nab). Lub cim tseem tuaj yeem sawv cev tsuas yog caduceus yam tsis muaj lub kaus mom hlau.