Uranus

Uranus

Lub cim no sawv cev rau lub ntiaj teb, surmounted los ntawm tsab ntawv H (Lub npe tom qab Uranus discoverer William Herschel)

Lub cim no tau thov los ntawm Lalande hauv xyoo 1784. Hauv tsab ntawv rau Herschel, nws tau piav qhia tias "lub ntiaj teb sau nrog thawj tsab ntawv ntawm koj lub xeem."